Øjenklinikken Frost er en privatdrevet klinik med fuld overenskomst med Den Offentlige Sygesikring.

Undersøgelse og behandling er derfor gratis for alle medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 1 uanset bopæl i Danmark, og henvisning fra egen læge kræves ikke.

For medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 2 opkræves et honorar, der er refusionsberettiget ved medlemskab af "Danmark" eller anden forsikring efter de dér gældende regler.

Øjenklinikken Frost har tidligere opereret et stort antal patienter for efterstær efter henholdvis kvoteordning med Region Nordjylland og Det Udvidede Frie Sygehusvalg (Ventetidsgarantien, DUF).

NB! Men indtil videre er AL behandling efter disse ordninger SUSPENDERET, idet klinikken - lighed med næsten alle øvrige private øjenklinikker - har opsagt aftalerne med Regionerne som følge af utilstrækkelig honorering.

Og der er er ikke i overskuelig fremtid udsigt til indgåelse af nye aftaler herom. 

For øjeblikket kan du således kun blive behandlet for efterstær mod egenbetaling:
Efterstær kr. 800 pr. øje.

Sygeforsikringen Danmark yder - afhængigt af typen af medlemskab - et tilskud til begge behandlinger.

Har du en sundhedsforsikring, kan du forespørge forsikringsselskabet, om det vil betale for operationen på Øjenklinikken Frost.